Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμων Ι.Π. Μεσολογγίου και Ξηρομέρου

Όραμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων ΙΠ Μεσολογγίου και Ξηρόμερου στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 αποτελεί το εξής:

«Προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου με πυρήνα το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο στη βάση της ενίσχυσης της παραγωγικής διασύνδεσης της ενδοχώρας με την οικονομία των παράλιων ακτών και του υδάτινου στοιχείου.»

Ως κύρια περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ ορίζεται η Χωρική ενότητα- των Δήμων Ι Π Μεσολογγίου και Ξηρομέρου, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω χάρτη. Ουσιαστικά, η προτεινόμενη παρέμβαση αποτελεί την συνέχιση της ΟΧΕ Μεσολογγίου - Αιτωλικού της περιόδου 2014-2020 με προσθήκη του Δήμου Ξηρομέρου για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης διάστασης της χωρικής παρέμβασης. Προτείνεται ως κατάλληλο το εργαλείο της ΟΧΕ/ΒΑΑ, πρωτίστως λόγω της ιδιότητας του Μεσολογγίου να αποτελεί πρωτεύουσα της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, δευτερευόντως διότι το Μεσολόγγι με τον Αστακό καταγράφονται στο ΠΧΠ ως ενδοπεριφερειακό αναπτυξιακό δίπολο, ενώ παράλληλα ο συνολικός πληθυσμός της χωρικής ενότητας προσεγγίζει τις 50.000 κατοίκους (46.153). Οι Δήμοι Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ξηρομέρου περιλαμβάνουν ουσιαστικά τις νοτιοδυτικές παράλιες περιοχές της  ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίες σύμφωνα με το ΠΧΠ εντάσσονται στις παράκτιες τουριστικές ζώνες.