Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης Στρατηγικής ΒΑΑ

  • Τρέχοντα Σελίδα 1
  • Σελίδα 2
  • Σελίδα 3
  • Σελίδα 4
  • Ολοκλήρωση

Η παρούσα διαδικασία Διαβούλευσης αφορά στη συμβολή των πολιτών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την προετοιμασία της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στη χωρική Ενότητα των Δήμων Ι. Π. Μεσολογγίου και Ξηρομέρου.

Οι ΣΒΑΑ αποτελούν ένα εργαλείο χωρικής ανάπτυξης μέσω του οποίου είναι δυνατό να εφαρμοστούν βιώσιμες αναπτυξιακές στρατηγικές στις αστικές περιοχές.

Η περιοχή παρέμβασης αφορά στη χωρική Ενότητα των Δήμων Ι. Π. Μεσολογγίου και Ξηρομέρου. Η διαβούλευση αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η περιοχή παρέμβασης.

Τα συμπεράσματα αυτά θα αξιοποιηθούν για τη χάραξη της καταλληλότερης Στρατηγικής για την χωρική ενότητα παρέμβασης.

Με το παρόν ερωτηματολόγιο καλούνται κάτοικοι, φορείς, επιχειρήσεις, να καταθέσουν την συμβολή τους, σε μια σειρά από αναπτυξιακά ζητήματα, η οποία καθίσταται απαραίτητη και πολύτιμη για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της χωρικής ενότητας Δήμων Ι. Π. Μεσολογγίου και Ξηρομέρου.

Τονίζεται ότι η συμβολή στα ερωτήματα των συμμετεχόντων ΔΕΝ θα δημοσιοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί ΜΟΝΟ για στατιστική επεξεργασία και την εξαγωγή συμπερασμάτων επί του συνόλου του δείγματος. Θα τηρηθούν όλοι οι όροι και οι αρχές εμπιστευτικότητας βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Η έρευνα δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί χωρίς τη δική σας συμβολή. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Στοιχεία επικοινωνίας
1. Γνωρίζετε τι είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της χωρικής ενότητας των Δήμων Ι. Π. Μεσολογγίου και Ξηρομέρου;