Πλαίσιο Διαβούλευσης ΣΒΑΑ
Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, Δήμος Ξηρομέρου

 

Η διαβούλευση με τους φορείς και τους πολίτες του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Δήμου Ξηρομέρου, αποτελεί μια πολύ ουσιαστική παράμετρο για την εκπόνηση και την υλοποίηση μια επιτυχημένης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ). Οι διαδικασίες διαβούλευσης αποτελούν τμήμα της εκπόνησης του Σχεδίου δράσης και βασίζονται στους Στόχους και τους Άξονες Προτεραιότητάς του.

chevron-circle-right διαβάστε περισσότερα